Kişisel Verilerin İşlenmesi için
Açık Rıza Beyanı ve Ticari Elektronik İleti İzni

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, tarafıma sunulan ve okuyup anladığım Aydınlatma Metni kapsamında; tarafıma uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması, ilgimi çekebilecek çeşitli hizmet ve ürünler hakkında bilgi verilebilmesi, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması, pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile kişisel verilerimin işlenmesini ve bu amaçlar ile iletişim/çağrı merkezleri, hizmet sağlayıcılarınız ve Denizbank A.Ş. ile paylaşılmasını ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınıza bildirmiş olduğum iletişim bilgilerim üzerinden telefon, e-posta, SMS ve benzeri uzaktan iletişim araçları üzerinden iletişime geçilmesini ve/veya ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.